วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โครงงานการทำน้ำยาล้างจาน

ชื่อโครงงาน น้ำยาล้างจานสมุนไพร
จุดประสงค์ เพื่อการทำความสะอาดที่ประหยัด
สาระที่เกี่ยวข้อง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การดำเนินงาน ทุกคนในกล่มลองฝึกทดลองและนำไปใช้ประสานงานกัน
การสรุปผล สามารถใช้ได้จริง
การเขียนรายงานกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มช่วยและปรึกษาหาลือกัน
การนำเสนอผลงาน
วัตถุดิบที่ใช้ มะกรูด, สะบ้า, ว่านหางจรเข้, น้ำเชื้อ, หัวน้ำหอม กระบวนการผลิต 1. นำมะกรูดปอกเปลือก คั่นเอาเฉพาะน้ำ 2. ว่านหางจรเข้ ปอกเปลือกคั่นเอาเฉพาะน้ำ 3. ย่านสะบ้าตำให้ละเอียดเอาเฉพาะน้ำ 4. ผสมน้ำเชื้อ หัวน้ำหอม ตามกรรมวิธี การใช้/ประโยชน์ ใช้สระผม นวดผม ล้างภาชนะ ทำความสะอาดร่างกาย ตามแต่ละชนิด หมายเหตุ/ อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์นี้ได้บรรจุเป็นบรรจุภัณฑ์ สถานที่จำหน่าย -วางขายตามร้านต่างๆในหมู่บ้าน และศูนย์สาธิต -ในงานนิทรรศการทั้งภายในจังหวัด/ต่างจังหวัด ผลิตโดย กลุ่มสตรีบ้านแหลมยางพัฒนา เลขที่ 21 หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.01-6088765 (3) ผลิตภัณฑ์ แชมพูสระผม/ครีมนวดสมุนไพร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แชมพูสระผม/ครีมนวดสมุนไพร, น้ำยาซักแห้ง, น้ำยาล้างจาน, ยาหม่อง, พิมเสนน้ำ วัตถุดิบที่ใช้ หัวแชมพู, ผงข้น, ลาโนลีน, ผงฟอง, ยู ดี เอ็ม, น้ำว่านหางจรเข้, น้ำมะกรูด, หัวน้ำหอม, น้ำสะอาด ตามสัดส่วน กระบวนการผลิต นำหัวแชมพู, ผงข้น, ลาโนลีน, ผงฟอง, ยู ดี เอ็ม, น้ำว่านหางจรเข้, น้ำมะกรูด, หัวน้ำหอม, น้ำสะอาด มาผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ให้ได้ที่แล้วจึงนำมาบรรจุในขวดตามขนาดที่ต้องการ การใช้/ประโยชน์ ให้ประโยชน์ทุกครัวเรือนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถประกอบเป็นอาชีพหลัก สถานที่จำหน่าย กลุ่มอาชีพสตรีทำแชมพูสระผม/ครีมนวดสมุนไพร นางลัดดาวัลย์ ชื่นเจริญ เลขที่ 2 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.(034)397118 (4)ผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างจาน และแชมพูสมุนไพร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นน้ำยาทำความสะอาดและมีส่วนผสมของสมุนไพร ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ไม่มีสารพิษ ทำความสะอาดได้ดีเหมือนผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี วัตถุดิบที่ใช้ หัวเชื้อ สมุนไพร, ได้แก่มะกรูด ดอกอัญชัญ ขมิ้น, น้ำ, เกลือ การใช้/ประโยชน์ ไว้สำหรับทำความสะอาดภาชนะ/ และหนังศรีษะ สถานที่จำหน่าย กลุ่มเกษตรบ้านหนองกุง สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48 หมู่6 บ้านหนองกุง ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางเมือง แสงมณี ตอนนี้ข้อมูลยังมีเพียงแค่ 1400 ตำบล ว่างๆ ลองเข้าไปค้นหาใหม่ อาจจะได้เพิ่มเติม ลองติดต่อไปตามที่อยู่ข้างต้นดูก่อนแล้วกัน
ข้อเสนอแนะ -
เอกสารอ้างอิง -
รายชื่อผู้ทำ
นางสาวธิดารัตน์ คูบุรัตถ์ ม.4/1เลขที่20
นางสาว อุษณี เตชะศุภกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น